Insights-Icon-100x100

Efficiënt precario belastingproces

Visuele data en objectinformatie om de heffing van precariobelasting op een efficiënte en zorgvuldige manier uit te voeren. Direct te koppelen aan uw bestaande belastingsoftware, zoals bijvoorbeeld Key2Belastingen en GouwBelastingen.

Automatische detectie precario-objecten
 
Het zorgvuldig, geloofwaardig en verantwoordelijk innen van de belasting op precario-objecten is van groot belang. Echter, in de praktijk vaak niet zo eenvoudig en een tijdrovend proces. Het in kaart brengen van de belastbare precario-objecten wordt namelijk veelal gedaan door buitendiensten die op straat foto’s maken van precario objecten. Door gebruik te maken van Cyclomedia beeldmateriaal en het automatisch herkennen van objecten hierin met behulp van AI, kan een enorme efficiëntieslag gemaakt worden in het precario heffingsproces. Luifels, terrassen, uitstallingen, tankstations, reclame-uitingen en bouwdepots worden nauwkeurig in kaart gebracht.
 
Precario_banner
 
Data Insights

Waardevolle inzichten

Uit beeldmateriaal van Cyclomedia kunnen waardevolle datasets worden samengesteld, welke gebruikt kunnen worden binnen het precariobelasting proces van een gemeente. Deze datasets maken de controle van precario-objecten in de buitenruimte makkelijker, en de analyse vollediger. Ook heeft u direct de verantwoording paraat in het geval er bezwaren binnen komen.

Precario webinar 

Op dinsdag 6 april jl. heeft het Precario webinar plaatsgevonden. U kunt het webinar terugkijken via onderstaande link.

Precario webinar terugkijken

Visualization

Data & ontsluiting

Voor het identificeren van de precario-objecten gebruiken we meerdere typen beeldmateriaal, zoals panoramafoto's en puntenwolken. Daarnaast gebruiken we de gemeentelijke eigendommenkaart om te bepalen of een object daadwerkelijk op of boven gemeentegrond aanwezig is.

De precario-objecten worden met behulp van AI automatisch en nauwkeurig in kaart gebracht, en uitgeleverd als GIS bestand, of direct gekoppeld met uw bestaande belastingsoftware, zoals bijvoorbeeld Key2Belastingen van Centric en GouwBelastingen van GouwIT. Op die manier kunt u blijven werken binnen een systeem, wel zo efficiënt!

Data Insights

Voordelen

We leveren u de data die nodig is een efficiënt proces voor het heffen van precariobelasting. De informatie is te koppelen aan uw bestaande belastingsoftware zodat u kunt blijven werken in uw vertrouwde online omgeving.

De voordelen:
- Volledig inzicht op de precario-objecten in uw omgeving
- Efficiënte werkprocessen: haal buiten naar binnen
- Lagere kosten en hogere belastinginkomsten
- Beeldmateriaal ondersteunt de rechtvaardiging van het heffingsproces
- Goed voorbereid op het grote kohier in februari

Nieuwsgierig?
 
Bekijk hier de demo video

Meer weten?
Neem contact op  of plan direct een afspraak voor een demo.

Contact opnemen Plan een afspraak 

Meer Data Insights

RSA

Automatische
Wegdek-Analyse

Lees meer
Road Safety_thumb_2

Verkeersveiligheid
data

Lees meer