3DNL voorziet in een aantal belangrijke gebruikersdoeleinden, doordat in de online viewer allerlei handige functies zijn ingebouwd. Hieronder de belangrijkste functies en features op een rij.

One-pixel
3D_delft_4-1

Zichtanalyses & Metingen

1. Zichtanalyses
Door te klikken op de plek vanuit waar u de zichtlijnanalyse wilt uitvoeren, ziet u aan de hand van de groene vlakken, in een oogopslag waar mogelijke obstructies zich bevinden.

2. Metingen
Net als in onze Cyclorama’s en (oblique) luchtfoto’s, kunt u in 3DNL nauwkeurige metingen uitvoeren. Het geometrisch correcte 3D model is in de basis net zo nauwkeurig als de inputdata die is gebruikt om de aerial mesh te creëren. U beschikt u over lineaire en oppervlaktemetingen, en volumemetingen worden later ook toegevoegd in 3DNL.

Dwarsdoorsnede2

Dwarsdoorsnedes & Video's

3. Dwarsdoorsnedes visualiseren
Klik op twee plaatsen in het 3D model, om zo tussen de punten een nauwkeurig dwarsprofiel te maken. U ziet in een oogopslag de relatieve hoogteverschillen terwijl de absolute waarden van maaiveld en hoogte af te lezen zijn.

4. Video's
Met de ‘fly-to’ functie vliegt u als het ware van de ene plaats in uw gemeente naar de andere. Bepaal zelf uw start en eindpunt en terwijl de buitenruimte in de viewer voorbij komt. U kunt dit vastleggen in een video om kijkers mee te nemen op de door u gekozen route.

3DNL_4-1

Datalagen & 3D modellen

5. Datalagen visualiseren
Door de link met PDOK, kunt u open data streamen naar 3DNL om zo aanvullende, waardevolle data te visualiseren. In eerste instantie wordt de link gemaakt met BAG, andere datalagen volgen later.

6. 3D modellen in de viewer tonen
Bijvoorbeeld voor scenario’s bij nieuwbouwprojecten kunt u 3D modellen (vanuit bijv. CAD en BIM), in 3DNL importeren en ze nauwkeurig op de juiste positie laten landen. Zo creëert u een waarheidsgetrouwe visualisatie van een toekomstige situatie.

Voorbeelden

Meer weten? Neem contact op via het contactformulier of plan een afspraak.

 Contact opnemen Plan een afspraak  3DNL webinar terugkijken